ΕκπαιδευτικοίΣχολικό έτος 


Διευθυντής: Καλύβας Κωνσταντίνος

Α'τάξης:
Β' τάξης: 
Γ' τάξης: 
Δ' τάξης: 
Ε' τάξης: 
Στ' τάξης: 
Τ. Ε. :
Τ.Υ. : 
Πληροφορικής: 
Μουσικής: 
Γυμναστικής: 
Γερμανικών: 
Αγγλικών : 
Εικαστικών :